wz.1025 deska okrągła Włocławek Wit Płażewski

16,5 cm. Zatwierdzony w 1968 r