wz.474 kufel Włocławek Wit Płażewski

13 cm. Zatwierdzony w 1961 r.

Kategoria: