wz.1040 puszka Włocławek Małgorzata Deskiewicz Wit Płażewski

wys.15 x 10 cm. Wzór zatwierdzony w 1969 r

Kategoria: