wz.1012 deska Włocławek Barbara Wesołowska Wit Płażewski

22 x 12 cm. Wzór zatwierdzony w 1968 r.