wz.1012 deska Włocławek K.Jaworska Wit Płażewski

wys.22 x 12 cm. Wzór ztwierdzony w 1968 r.