wz.1012 deska Włocławek K.Raniszewska Wit Płażewski

wys.22 x 12 cm. Wzór zatwierdzony w 1968 r.