wz.1013 deska Włocławek Alicja Bilińska Wit Płażewski

wys.21 x 12 cm. Zatwierdzony w 1968 r.