wz.1013 deska Włocławek Barbara Wesołowska Wit Płażewski

wys.20,5 x 12 cm. Wzór zatwierdzony w 1968 r.