wz.1025 deska Włocławek Bożena Lange Wit Płażewski

16,5 cm. Wzór zatwierdzony w 1968 r