wz.1040 puszka Włocławek D. Derlatka Wit Płażewski

wys.14 x 10 cm. Wzór zatwierdzony w 1969 r.

Kategoria: