wz.1040 puszka Włocławek Ewa Mielcarek Wit Płażewski

14 x 10 cm. Zatwierdzony w 1969 r.

Kategoria: