wz.1040 puszka Włocławek Wit Płażewski

wys.14 x 10 cm. Zatwierdzony w 1969 r.

Kategoria: