wz.1095 świecznik Włocławek W. Mikołajczyk Wit Płażewski

wys.18 x 10 cm. Zatwierdzony w 1970 r.

Kategoria: