wz.110 wazon Włocławek Maria Skonieczna Elżbieta Piwek

wys.56 x 35 cm. Wzór zatwierdzony w 1954 r.