wz.1112 deska Włocławek A. Zimowska Wit Płażewski

22 x 13 cm. Zatwierdzony w 1968 r.