wz.1113 deska Włocławek I. Dzięgielewska Wit Płażewski

21 x 12 cm. Wzór zatwierdzony w 1968 r.