wz.1113 deska Włocławek Mieczysława Chmielewska Wit Płażewski

wys.21 x 12 cm. Wzór zatwierdzony w 1968 r.