wz.1134 rondelek Włocławek Zakrzewska Wit Płażewski

wys.7 x 19 x 11,5 cm. Wzór zatwierdzony w 1971 roku.

Kategoria: