wz.1232/4 wazon “Jan” Włocławek Jan Sowiński

wys.35 cm. Zatwierdzony w 1973 r.