wz.1256 solnica Włocławek Elżbieta Piwek – Białoborska

wys.17 x 15,5 x 11,5 cm. Wzór zatwierdzony w 1974 r.

Kategoria: