wz.1264 plakieta XXX lat PRL Włocławek Jan Sowiński

8,5 x 8,5 cm, Zatwierdzony w 1974 r.

Kategoria: