wz.1317 wazon Włocławek Elżbieta Piwek – Białoborska

wys.41 cm. Zatwierdzony w 1975 r.