wz.1405 kufel Włocławek Elżbieta Piwek-Białoborska

13,5 cm. Wzór zatwierdzony w 1977 r.

Kategoria: