wz.1490/1 misa Włocławek Z.Syroczyńska

wys.9 x 21 cm. Wzór zatwierdzony w 1979 r.

Kategoria: