wz.287 patera Kapelusz Włocławek Stanisława Pakulska Jan Sowiński

wys.6 x 29 cm. Zatwierdzony w 1958 r.