wz.466 wazon Włocławek E.Witkowska Jan Sowiński

wys.46 cm. Zatwierdzony w 1961 r.